Welkom bij Fairtrade Uden

Sinds 2012 is stichting Fairtrade Uden al actief. Vanuit de inwoners. Vrijwillig, maar gelukkig wel met hulp van een ambtenaar van de Gemeente. Steeds meer inwoners, bedrijven en instellingen zijn ervan doordrongen dat je op lokale schaal wel degelijk een klein steentje kunt bijdragen. Voor een groot effect elders in de wereld? Of een duurzame wereld die wij onze kinderen nalaten?

Wie zal het zeggen. Wij zijn alvast begonnen. En gaan misschien nog verder met de 17 global goals. Of met de promotie van lokale producten?

Wij zijn alvast begonnen. Doe jij met ons mee?